We are INDIO FILIPINO!

BAGSAKAN 2022!

SALE!

ALL SHIRTS

495

UP TO 60% OFF

SHOP NOW

SPECIAL EDITION

Ang SPECIAL EDITION ng IFC ay inilalabas lamang kasabay ng mga mahahalagang kabanata at pagdiriwang ng mga makasaysayang kaganapan na ipinamalas at ipinamana ng ating mga ninuno at mga bayani sa atin sa kasalukuyan. Layunin nito na magbigay pugay sa kadakilaang ambag ng mga lahing kayumanggi. 

SHOP NOW
-45% sale
Malaya SE Black T-Shirt (Front & Back) from the Special Edition Series
Indio Filipino MALAYA SE (Special Edition) ₱495.00 ₱895.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.
-51% sale
Bathala SE Black T-Shirt from the Special Edition Series
Indio Filipino BATHALA SE (Special Edition) ₱495.00 ₱995.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.
-51% sale
Sawa SE Black T-Shirt from the Special Edition Series
Indio Filipino SAWA SE (Special Edition) ₱495.00 ₱995.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.
-51% sale
Arimaonga Black T-Shirt from the Special Edition Series
Indio Filipino ARIMAONGA (Special Edition) ₱495.00 ₱995.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.
-51% sale
Sirena SE Black T-Shirt from the Special Edition Series
Indio Filipino SIRENA SE (Special Edition) ₱495.00 ₱995.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.
-51% sale
Minokawa SE Black T-Shirt from the Special Edition Series
Indio Filipino MINOKAWA SE (Special Edition) ₱495.00 ₱995.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.

KATUTUBONG SINING

Ang TRIBAL ART Series ay ang koleksyon ng iba't ibang disenyo ng kultura, tradition, at mga pambansang sagisag na kinatatampukan ng ating mga sinaunang sulat. Tara at ipagmalaki ang sariling atin.

SHOP NOW
-29% sale
Aspin Black T-Shirt from the Tribal Art Series
Indio Filipino ASPIN (Tribal Art) ₱495.00 ₱695.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.
-29% sale
PusPin White T-Shirt from the Tribal Art Series
Indio Filipino PUSPIN (Tribal Art) ₱495.00 ₱695.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.
-29% sale
Balintong Black T-Shirt from the Tribal Art Series
Indio Filipino BALINTONG (Tribal Art) ₱495.00 ₱695.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.
-29% sale
Tamaraw White T-Shirt from the Tribal Art Series
Indio Filipino TAMARAW (Tribal Art) ₱495.00 ₱695.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.
-29% sale
Dakila 2 Black T-Shirt from the Tribal Art Series
Indio Filipino DAKILA 2 (Tribal Art) ₱495.00 ₱695.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.
-29% sale
Malaya 2 White T-Shirt from the Tribal Art Series
Indio Filipino MALAYA 2 (Tribal Art) ₱495.00 ₱695.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.

BAYANI LIFE

Ang BAYANI LIFE Series ay ang koleksyon ng iba't ibang disenyo ng buhay at kadakilaan ng ating mga bayani. Tampok ang kanilang sagisag, bansag, panulat, kontribusyon, at propesyon. Halina at kilalanin natin ang ating mga dakilang bayani. 

SHOP NOW
-17% sale
Luna 2 White T-Shirt from the Bayani Life Series
Indio Filipino LUNA 2 (Bayani Life) ₱495.00 ₱595.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.
-17% sale
Goyo 2 Black T-Shirt from the Bayani Life Series
Indio Filipino GOYO 2 (Bayani Life) ₱495.00 ₱595.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.
-17% sale
Rizal 2 White T-Shirt from the Bayani Life Series
Indio Filipino RIZAL 2 (Bayani Life) ₱495.00 ₱595.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.
-17% sale
Boni 2 Black T-Shirt from the Bayani Life Series
Indio Filipino BONI 2 (Bayani Life) ₱495.00 ₱595.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.
-17% sale
Maytiyaga Blue T-Shirt from the Bayani Life Series
Indio Filipino MAYTIYAGA (Bayani Life) ₱495.00 ₱595.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.
-17% sale
Maypagasa Red T-Shirt from the Bayani Life Series
Indio Filipino MAYPAGASA (Bayani Life) ₱495.00 ₱595.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.

MAKABAYAN

Ang MAKABAYAN Series ay kinatatampukan ng mga kataga o pahayag na naglalarawan sa pagmamahal sa ating bayan. Isuot at ipagmalaki ang sariling atin! 

SHOP NOW
-29% sale
KKK 1896 Red T-Shirt from the Makabayan Series
Indio Filipino KKK 1896 (Makabayan) ₱495.00 ₱695.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.
-17% sale
AMNDS White T-Shirt from the Makabayan Series
Indio Filipino AMNDS (Makabayan) ₱495.00 ₱595.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.
-17% sale
Anak Ng Bayan Black T-Shirt from the Makabayan Series
Indio Filipino ANAK NG BAYAN (Makabayan) ₱495.00 ₱595.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.
-17% sale
Para Sa Bayan 2 White T-Shirt from the Makabayan Series
Indio Filipino PARA SA BAYAN 2 (Makabayan) ₱495.00 ₱595.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.
-17% sale
Lupang Hinirang Black T-Shirt from the Makabayan Series
Indio Filipino LUPANG HINIRANG (Makabayan) ₱495.00 ₱595.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.
-17% sale
Duyan 2 White T-Shirt from the Makabayan Series
Indio Filipino DUYAN 2 (Makabayan) ₱495.00 ₱595.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.

IFC ART

Ang IFC ART Series ay binubuo ng iba't ibang katipunan ng Logo ng Indio Filipino na inanyuan upang maghatid ng mensahe ng ating kultura, tradisyon, at kahulugan ng ating ugat magmula noon hanggang sa kasalukuyan. 

SHOP NOW
-38% sale
Logo Flag Black T-Shirt from the IFC Art Series
Indio Filipino LOGO FLAG (IFC Art) ₱495.00 ₱795.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.
-17% sale
Indiogram Stack Black T-Shirt from the IFC Art Series
Indio Filipino INDIOGRAM STACK (IFC Art) ₱495.00 ₱595.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.
-29% sale
Indiogram Keso Black T-Shirt from the IFC Art Series
Indio Filipino INDIOGRAM KESO (IFC Art) ₱495.00 ₱695.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.
-29% sale
Indiogram Ube Black T-Shirt from the IFC Art Series
Indio Filipino INDIOGRAM UBE (IFC Art) ₱495.00 ₱695.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.
-17% sale
Indiogram Zero Black T-Shirt from the IFC Art Series
Indio Filipino INDIOGRAM ZERO (IFC Art) ₱495.00 ₱595.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.
-17% sale
IND 7 Black T-Shirt from the IFC Art Series
Indio Filipino IND 7 (IFC Art) ₱495.00 ₱595.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.

BAYBAYIN ART

Ang BAYBAYIN ART Series ay binubuo ng iba't ibang likhang sining na ginagamitan ng mga katutubong sulat. Nilikha at pinag-isipan upang magmulat na tayo ay may pamanang mga sulat mula sa ugat ng ating lahi.

SHOP NOW
-29% sale
Baybayin Dakila Black T-Shirt from the Baybayin Art Series
Indio Filipino BAYBAYIN DAKILA (Baybayin Art) ₱495.00 ₱695.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.
-38% sale
Katutubo Black T-Shirt from the Baybayin Art Series
Indio Filipino KATUTUBO (Baybayin Art) ₱495.00 ₱795.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.
-38% sale
Tinubuang Bayan Black T-Shirt (Front & Back) from the Baybayin Art Series
Indio Filipino TINUBUANG BAYAN (Baybayin Art) ₱495.00 ₱795.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.
-38% sale
Kapayapaan (Front and Back) Black T-Shirt from the Baybayin Art Series
Indio Filipino KAPAYAPAAN (Baybayin Art) ₱495.00 ₱795.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.
-17% sale
Baybayin Malaya White T-Shirt from the Baybayin Art Series
Indio Filipino BAYBAYIN MALAYA (Baybayin Art) ₱495.00 ₱595.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.
-38% sale
Pilipinas 2 Black T-Shirt from the Baybayin Art Series
Indio Filipino PILIPINAS 2 (Baybayin Art) ₱495.00 ₱795.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.

KATAGA

Ang KATAGA SERIES  ay binubuo ng mga matatalinhagang salita upang himukin at gisingin ang pagiging makabayan ng bawat lahi ng ating bayan. Ito ay may layuning magbuklod; hindi para tumuligsa at magdulot ng pagkawatak-watak.

SHOP NOW
-17% sale
Never Forget Black T-Shirt from the Kataga Series
Indio Filipino NEVER FORGET (Kataga) ₱495.00 ₱595.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.
-17% sale
Habang-buhay White T-Shirt from the Kataga Series
Indio Filipino HABANG-BUHAY (Kataga) ₱495.00 ₱595.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.
-17% sale
Dayuhan Bulsa Black T-Shirt from the Kataga Series
Indio Filipino DAYUHAN BULSA (Kataga) ₱495.00 ₱595.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.
-17% sale
Dayuhan White T-Shirt from the Kataga Series
Indio Filipino DAYUHAN (Kataga) ₱495.00 ₱595.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.
-17% sale
Isa Black T-Shirt from the Kataga Series
Indio Filipino ISA (Kataga) ₱495.00 ₱595.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.
-17% sale
Buklod 2 White T-Shirt from the Kataga Series
Indio Filipino BUKLOD 2 (Kataga) ₱495.00 ₱595.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.

FOLKLORE

Ang FOLKLORE Series ay binubuo ng mga alamat, mito, kuwentong bayan, bugtong, salawikain, sawikain, at maraming pang iba. Isa itong bahagi ng ating lahi na  magsasalamin sa napakalawak nating kultura at kasaysayan.

SHOP NOW
-17% sale
Agimat Black T-Shirt from the Folklore Series
Indio Filipino AGIMAT (Folklore) ₱495.00 ₱595.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.
-29% sale
Tiyanak White T-Shirt from the Folklore Series
Indio Filipino TIYANAK (Folklore) ₱495.00 ₱695.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.
-29% sale
Manggagaway Black T-Shirt from the Folklore Series
Indio Filipino MANGGAGAWAY (Folklore) ₱495.00 ₱695.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.
-29% sale
Kapre White T-Shirt from the Folklore Series
Indio Filipino KAPRE (Folklore) ₱495.00 ₱695.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.
-29% sale
Tikbalang Black T-Shirt from the Folklore Series
Indio Filipino TIKBALANG (Folklore) ₱495.00 ₱695.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.
-17% sale
Bathala White T-Shirt from the Folklore Series
Indio Filipino BATHALA (Folklore) ₱495.00 ₱595.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.

LIKHANG SINING

Kapag napipi ang dila, sining ang magsasalita. Ito ang LIKHANG SINING!

SHOP NOW
-29% sale
Salamin Black T-Shirt from the Likhang Sining Series
Indio Filipino SALAMIN (Likhang Sining) ₱495.00 ₱695.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.
-17% sale
Daluyong Black T-Shirt from the Likhang Sining Series
Indio Filipino DALUYONG (Likhang Sining) ₱495.00 ₱595.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.
-17% sale
Kapit-bisig Black T-Shirt from the Likhang Sining Series
Indio Filipino KAPIT-BISIG (Likhang Sining) ₱495.00 ₱595.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.
-17% sale
Bangon Muli Black T-Shirt from the Likhang Sining Series
Indio Filipino BANGON MULI (Likhang Sining) ₱495.00 ₱595.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.

MALASAKIT

Layunin nating ibahagi ang 50% ng kita ng bawat kasuotang mabibili na kabilang sa katipunang ito sa mga pampublikong paaralan at pagamutan upang labanan ang COVID-19, cancer, at iba pang mga karamdaman. 

Sa ating pagtutulungan, unti-unti tayong babangon. Bayanihan buhay! Mapagmalasakit.

SHOP NOW
-17% sale
Pananaw Black T-Shirt from the Malasakit Series
Indio Filipino PANANAW (Malasakit) ₱495.00 ₱595.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.
-17% sale
Dunong White T-Shirt from the Malasakit Series
Indio Filipino DUNONG (Malasakit) ₱495.00 ₱595.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.
-17% sale
Pag-asa Black T-Shirt from the Malasakit Series
Indio Filipino PAG-ASA (Malasakit) ₱495.00 ₱595.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.
-17% sale
Kapuwa White T-Shirt from the Malasakit Series
Indio Filipino KAPUWA (Malasakit) ₱495.00 ₱595.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.
-29% sale
Tungkulin Black T-Shirt from the Malasakit Series
Indio Filipino TUNGKULIN (Malasakit) ₱495.00 ₱695.00
GET FREE SHIPPING with minimum order of Php 2,500.00. Just enter coupon code, FREESHIPPING, at checkout.

Featured On